პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაცია 14 სექტემბერს დაიწყო და 27 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.

რეგისტრაციის გასავლელად მსურველებმა პროფესიულ სასწავლებლებს, საინფორმაციო ცენტრებს ან საგანმანათლებლო რესურსცენტრებს უნდა მიმართონ.

საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრები

პროფესიული პროგრამების ჩამონათვალი – კოლეჯების მიხედვით

 

პროფესიული პროგრამების ჩამონათვალი – პროგრამების მიხედვით

 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის – საგამოცდო პროგრამები

 

იხილეთ ქულის შენახვის ნიმუში – განაცხადის ფორმა

 

გთავაზობთ ცხრილს, სადაც მოცემულია ინფორმაცია პროფესიული მიმართულებების მიხედვით ჩასაბარებელი პროფესიული უნარების ტესტისა და საგნის (საგნების) შესახებ.

ბრძანება 183/14 დანართი – ცხრილი

გთავაზობთ პროფესიული ტესტირების ნიმუშებს:

ქართული ენა და ლიტერატურა

მათემატიკა

უცხოური ენები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ფიზიკა

ქიმია

ბიოლოგია

მექანიკური და სივრცითი უნარების ტესტი

საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

საკანცელარიო უნარების ტესტი

სივრცითი უნარების ტესტი

საბაზო ცოდნის შესამოწმებელი ტესტი