• პროფესიული ტესტირების საგამოცდო ბარათის (მოსაწვევის) მისაღებად, გთხოვთ, ეწვიოთ სარეგისტრაციო ცენტრებს! 
  •  ონლაინ რეგისტრირებულ აპლიკანტებს შესაძლებლობა გაქვთ საგამოცდო ბარათი ამობეჭდოთ ვებ-გვერდიდან: www.vet.emis.ge
  •  გაითვალისწინეთ, რომ პროფესიულ ტესტირებაზე დასაშვებად აუცილებელია დაბადების ან პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის ან პასპორტის და საგამოცდო ბარათის (მოსაწვევის) წარდგენა!