,,პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მრავალმხრივი ანალიზის, პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის (საქართველო 2020), საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების, ადგილობრივი კონტექსტისა და პროფესიული განათლების სფეროში საუკეთესო ევროპული გამოცდილების გათვალისწინებით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მოამზადა ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ ახალი კანონის პროექტი.

გთხოვთ, კანონპროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და წინადადებები გამოგვიგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე: vet@mes.gov.ge 

მადლობას მოგახსენებთ თანამშრომლობისათვის!