გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში კერძო სექტორის პროფესიულ განათლებაში ჩართვის მექანიზმებზე მომუშავე თემატურ სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრის ფარგლებში, განხილული იქნა თემატური სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ შემუშავებული ანგარიში და განისაზღვრა კერძო სექტორის პროფესიულ განათლებაში ჩართვის ძირითადი მექანიზმები. სამუშაო შეხვედრაზე საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის (GEA) წარმომადგენლებმა მიმოიხილეს სამხრეთ კავკასიაში პროფესიული განვითარების სფეროში პარტნიორობის პროექტიც.