2012 წლის ოქტომბრიდან დღემდე:
•    სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 9 კოლეჯში;
• ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 8 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას;
•   აშენდა – 1 საერთო საცხოვრებელი და 1 სასწავლო კორპუსი.

2015 წელს სახელმწიფო კოლეჯებში, ფილიალებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ უმაღლეს სასწავლებლებში14 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება.

► დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული – http://e.gov.ge/TTntD