ლოგისტიკა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც სატვირტო გადაზიდვებისა და პორტის ლოგისტიკის სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრს, რომელმაც იცის სატრანსპორტო, სასაწყობო, სა...

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მიზანია, უზრუნველყოს პროფესიულ განათლებაში პროფესიული პროგრამების დანერგვა, რომლებიც ახდენს სატრანსპორტო სფეროში აგრარული ტექნიკისა და ავტომობილების დაიგნოსტირებას, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას, მ...

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მიზანია, უზრუნველყოს პროფესიულ განათლებაში პროფესიული პროგრამების დანერგვა, რომლებიც ახდენს სატრანსპორტო სფეროში აგრარული ტექნიკისა და ავტომობილების დაიგნოსტირებას, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას, მ...

სატყეო საქმე

სსიპ კოლეჯი "აისი"

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური სატყეო საქმის სპეციალისტს, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი უნარ-ჩვევებით და უსაფრთხოდ განახორციელებს ტყეში...

სატყეო საქმე

სსიპ კოლეჯი ,,თეთნულდი"

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური სატყეო საქმის სპეციალისტს, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი უნარ-ჩვევებით და უსაფრთხოდ განახორციელებს ტყეში...

სატყეო საქმე

სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური სატყეო საქმის სპეციალისტს, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი უნარ-ჩვევებით და უსაფრთხოდ განახორციელებს ტყეში...

სატყეო საქმე

სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური სატყეო საქმის სპეციალისტს, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი უნარ-ჩვევებით და უსაფრთხოდ განახორციელებს ტყეში...

სატყეო საქმე

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური სატყეო საქმის სპეციალისტს, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი უნარ-ჩვევებით და უსაფრთხოდ განახორციელებს ტყეში...

სატყეო საქმე

სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა"

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური სატყეო საქმის სპეციალისტს, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი უნარ-ჩვევებით და უსაფრთხოდ განახორციელებს ტყეში...

მომინანქრება

სსიპ კოლეჯი "აისი"

მომინანქრებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია დასაქმდეს მემინანქრედ