სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი"

პროგრამა განკუთვნილია ნებისმიერი სპეციალისტისთვის და არასპეციალისტისთვის, რომელსაც სურს მოკლე ვადაში მიიღოს სასტუმროს ნომრებისა და საზოგადოებრივი არეალის სისუფთვის უზრუნველყოფის, დასუფთავების განყოფილების დამატებითი მომსახურების/დასუფთავების უზრუნველყოფის და უსაფრთხოების ზომების კონტროლის საჭირო ცოდნა და უნარები და ამის დასტურად აიღოს სახელმწიფო სერტიფიკატი, რომელიც დაეხმარება მას წარმატებით დასაქმებაში.

Contact Info

  • გურია, ოზურგეთი, ოზურგეთი, რუსთაველის №8
  • horizonti.ge
  • 577162288

Join and get news and updates first

Large call to action for registration