ციფრული ელექტრონიკის ტექნიკოსი

სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი"

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო, ან კერძო საწარმოში, რომლის საქმიანობა დაკავშირებული იქნება ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკა-შეკეთებასთან ან/და თვითდასაქმება. მსმენელთა პროფესიული მომზადების მიზნით შექმნილი პროგრამა „ციფრული ელექტრონიკის ტექნიკოსი“ შედგენილია სამრეწველო საწარმოებში და საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში გამოყენებული ყველა იმ ხელსაწყო-აირაღის, ჩარხ-დანადგარის თუ ტექნიკის დიაგნოსტიკა-შეკეთებისთვის რომელებიც აწყობილია მიკროსქემების გამოყენებით. იგი მოცავს 15 შედეგს, საიდანაც კომპეტენციების მინიმუმ 60% გამომუშავება მოხდება უშუალოდ პრაქტიკულ სამუშაო გარემოში პარტნიორი კომპანიის ბაზაზე და/ან სასწავლებლის პრაქტიკულ სახელოსნოში. პროგრამა მოიცავს სულ 296 (288 + 8) საკონტაქტო საათს.

Contact Info

  • თბილისი, ისანი-სამგორი, ქ. თბილისი, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქ. #10
  • www.spectri.org
  • +995577587802

Join and get news and updates first

Large call to action for registration