საკვალიფიკაციო

სარკინიგზო გადაზიდვები

სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი

მიზანია, სარკინიგზო გადაზიდვების, ლოკომოტივის მართვისა და რკინიგზის ტრანსპორტზე სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების სპეციალისტების მომზადებას სარკინიგზო ინდუსტრიის მოთხოვნათა შესაბამისად

ლოკომოტივის მართვა

სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი

მიზანია, სარკინიგზო გადაზიდვების, ლოკომოტივის მართვისა და რკინიგზის ტრანსპორტზე სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების სპეციალისტების მომზადებას სარკინიგზო ინდუსტრიის მოთხოვნათა შესაბამისად

სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა

სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისი"

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც სატვირტო გადაზიდვებისა და პორტის ლოგისტიკის სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრს, რომელმაც იცის სატრანსპორტო, სასაწყობო, სა...

სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა

სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისი"

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც სატვირტო გადაზიდვებისა და პორტის ლოგისტიკის სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრს, რომელმაც იცის სატრანსპორტო, სასაწყობო, სა...

სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა

სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც სატვირტო გადაზიდვებისა და პორტის ლოგისტიკის სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრს, რომელმაც იცის სატრანსპორტო, სასაწყობო, სა...

სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკის ოპერირება

სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც სატვირტო გადაზიდვებისა და პორტის ლოგისტიკის სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრს, რომელმაც იცის სატრანსპორტო, სასაწყობო, სა...

ლოგისტიკა

სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა"

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც სატვირტო გადაზიდვებისა და პორტის ლოგისტიკის სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრს, რომელმაც იცის სატრანსპორტო, სასაწყობო, სა...

სატყეო საქმე

სსიპ კოლეჯი "აისი"

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური სატყეო საქმის სპეციალისტს, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი უნარ-ჩვევებით და უსაფრთხოდ განახორციელებს ტყეში...

სატყეო საქმე

კოლეჯი ,,ოპიზარი"

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური სატყეო საქმის სპეციალისტს, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი უნარ-ჩვევებით და უსაფრთხოდ განახორციელებს ტყეში...

სატყეო საქმე

სსიპ კოლეჯი "აისი"

მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური სატყეო საქმის სპეციალისტს, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი უნარ-ჩვევებით და უსაფრთხოდ განახორციელებს ტყეში...

ტიპი