საკვალიფიკაციო

მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთება

სსიპ კოლეჯი ,,ფაზისი"

მიზანია, უზრუნველყოს პროფესიულ განათლებაში პროფესიული პროგრამების დანერგვა, რომლებიც ახდენს სატრანსპორტო სფეროში აგრარული ტექნიკისა და ავტომობილების დაიგნოსტირებას, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას, მ...

მსუბუქი ავტომობილის ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიზანია, უზრუნველყოს პროფესიულ განათლებაში პროფესიული პროგრამების დანერგვა, რომლებიც ახდენს სატრანსპორტო სფეროში აგრარული ტექნიკისა და ავტომობილების დაიგნოსტირებას, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას, მ...

ძრავას შეკეთება

კოლეჯი ,,მერმისი "

მიზანია, უზრუნველყოს პროფესიულ განათლებაში პროფესიული პროგრამების დანერგვა, რომლებიც ახდენს სატრანსპორტო სფეროში აგრარული ტექნიკისა და ავტომობილების დაიგნოსტირებას, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას, მ...

კულინარიის ხელოვნება

კოლეჯი "იკაროსი"

კულინარიის ხელოვნების საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი ტიპის სასტუმროში, რესტორანსა და სხვა კვებისა და შინა მეურნეობებში, ობიექტებში, სადაც გეგმავენ, ორგანიზებას ...

კულინარიის ხელოვნება

სსიპ კოლეჯი "აისი"

კულინარიის ხელოვნების საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი ტიპის სასტუმროში, რესტორანსა და სხვა კვებისა და შინა მეურნეობებში, ობიექტებში, სადაც გეგმავენ, ორგანიზებას ...

კულინარიის ხელოვნება

კოლეჯი ,,მერმისი "

კულინარიის ხელოვნების საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი ტიპის სასტუმროში, რესტორანსა და სხვა კვებისა და შინა მეურნეობებში, ობიექტებში, სადაც გეგმავენ, ორგანიზებას ...

კულინარიის ხელოვნება

სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა"

კულინარიის ხელოვნების საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი ტიპის სასტუმროში, რესტორანსა და სხვა კვებისა და შინა მეურნეობებში, ობიექტებში, სადაც გეგმავენ, ორგანიზებას ...

კულინარიის ხელოვნება

კოლეჯი ,,ბლექსი’’

კულინარიის ხელოვნების საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი ტიპის სასტუმროში, რესტორანსა და სხვა კვებისა და შინა მეურნეობებში, ობიექტებში, სადაც გეგმავენ, ორგანიზებას ...

კულინარიის ხელოვნება

სსიპ კოლეჯი ,,თეთნულდი"

კულინარიის ხელოვნების საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი ტიპის სასტუმროში, რესტორანსა და სხვა კვებისა და შინა მეურნეობებში, ობიექტებში, სადაც გეგმავენ, ორგანიზებას ...

კულინარიის ხელოვნება

ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი"

კულინარიის ხელოვნების საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი ტიპის სასტუმროში, რესტორანსა და სხვა კვებისა და შინა მეურნეობებში, ობიექტებში, სადაც გეგმავენ, ორგანიზებას ...

ტიპი