წყლისა და ენერგიის მოხმარების დაზოგვა თვითშეფასების სახელმძღვანელო ღვინის საწარმოებისათვის

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

მომსახურებები

შემფასებელი სახელმძღვანელო

მომსახურებები

ღვინის დეგუსტაციის სახელმძღვანელო

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

ღვინის ანალიზები მცირე მარნებისთვის (ლაბორატორიული სახელმძღვანელო)

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

ქვევრის ღვინის იდენტობა

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

ქვევრის თიხის შემადგენელი ელემენტები და ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

ფსიქიატრიული პაციენტის საქთნო მართვა

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

ფსიქიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

ფოტოგრაფი სახელმძღვანელო

ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები