შემფასებელი სახელმძღვანელო

მომსახურებები

ფსიქიატრიული პაციენტის საქთნო მართვა

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

ფსიქიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

ფოტოგრაფი სახელმძღვანელო

ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ტრამვული პაციენტი

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

ტრამვული პაციენტი

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

სტომატოლოგის ასისტენტი სახელმძღვანელო

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

სატყეო საქმის სპეციალისტი

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

სამკურნალო მცენარეების დამზადება სახელმძღვანელო

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

საექთნო საქმის საფუძვლები ტომი III

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა