ჰიდროტექნიკური მშენებლობა-სახელმძღვანელო

მეცნიერება და ტექნოლოგიები

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

მომსახურებები

შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში

სამშენებლო სექტორი

შემფასებელი სახელმძღვანელო

მომსახურებები

შემდუღებელი

მომსახურებები

ღვინის დეგუსტაციის სახელმძღვანელო

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

ღვინის ანალიზები მცირე მარნებისთვის (ლაბორატორიული სახელმძღვანელო)

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

ქვევრის ღვინის იდენტობა

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

ქვევრის თიხის შემადგენელი ელემენტები და ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

ქართული ტრადიციული მეფუტკრეობა

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია