მევენახეობა

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

მეან ექთანი სახელმძღვ

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

კონდიტერი სახელმძღვანელო

მომსახურებები

კინოწარმოების მენეჯერი სახელმძღვ

ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები

იუველირი სახელმძღ

ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები

თერაპიული და ქირურგიული პათოლოგიების საექთნო მართვა ტომი IV

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

თერაპიული და ქირურგიული პათოლოგიების საექთნო მართვა ტომი II

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

თერაპიული და ქირურგიული პათოლოგიების საექთნო მართვა ტომი I

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

თევზის მომშენებელ ოპერატორი სახელმძღვ

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

ვიდეოოპერატორი სახელმძღვ

ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები