საექთნო საქმის საფუძვლები ტომი III

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

საექთნო საქმის საფუძვლები ტომი II

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

საექთნო საქმის საფუძვლები ტომი I

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

საექთნო საქმე საოპერაციო იარაღებისა და ძაფების სპეციფიკა

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი

ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები

რკინაბეტონის სამუშაოთა შემსრულებელი (მეყალიბე, მებეტონე, მეარმატურე)

მეცნიერება და ტექნოლოგიები

რეაბილიტატორი ზოგადი ნაწილი სახელმძღვანელო

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

პირის ღრუს ჰიგიენისტი სახელმძღვანელო

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

პიანისტი აკომპანიატორი სახელმძღვანელო

ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები

პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა ტომი II

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა