პათოლოგიების საექთნო მართვა I ტომი

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

მუსიკის რეპეტიტორი სახელმძღვანელო

ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები

მომინანქრება სახელმძღვანელო

ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები

მეღვინეობა

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

მეტყევის მეგზური

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

მევენახეობა

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია

მეან ექთანი სახელმძღვანელო

ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა

კონდიტერი სახელმძღვანელო

მომსახურებები

კინოწარმოების მენეჯერი სახელმძღვანელო

ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები

იუველირი სახელმძღვანელო

ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები