სასერტიფიკატო

გადამზადების პროგრამის დასახელება

შპს გტ-ბომბორა

პროგრამის მოკლე აღწერა

სატესტო პროგრამა

შპს გტ-ბომბორა

აღწერა

სატესტო პროგრამა 1

შპს გტ-ბომბორა

პროგრამის აღწერა ...

ვებ გვერდის ინტერფეისის მოდელირება (Mark up)

სსიპ კოლეჯი ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია

პროგრამის ხანგრძლივობაა 8 კვირაა, რომელიც მოიცავს 120 საკონტაქტო საათს. მეცადინეობები ტარდება კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვილ გარემოში ყოველდღიურად (შაბათ-კვირის გარდა) 3 აკადემიური საათი.

მსმენელების ...

თაბაშირ-მუყაოს სპეციალისტი

სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი"

 პროგრამის სრულად ათვისების შემდეგ მსმენელი მიიღებს სახელმწიფო სერთიფიკატს;  კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო, ან კერძო საწარმოში, რომლის საქმიანობა დაკავშირებული იქნება თაბა...

შემდუღებელი (ელექტრორკალური)

სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი"

 პროგრამის სრულად ათვისების შემდეგ მსმენელი მიიღებს სახელმწიფო სერთიფიკატს;  კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო, ან კერძო საწარმოში, რომლის საქმიანობა დაკავშირებული იქნება ელექ...

დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი

სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი"

 პროგრამის სრულად ათვისების შემდეგ მსმენელი მიიღებს სახელმწიფო სერთიფიკატს;  კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო, ან კერძო საწარმოში, რომლის საქმიანობა დაკავშირებული იქნება დაბა...

კონდიცირებისა და გაცივების სისტემების ტექნიკოსი

სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი"

 პროგრამის სრულად ათვისების შემდეგ მსმენელი მიიღებს სახელმწიფო სერთიფიკატს;  კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო, ან კერძო საწარმოში, რომლის საქმიანობა დაკავშირებული იქნება კონდ...

ლამინირებული ავეჯის დამამზადებელი

სსიპ კოლეჯი ,,სპექტრი"

პროგრამის სრულად ათვისების შემდეგ მსმენელი მიიღებს სახელმწიფო სერთიფიკატს;

 კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო, ან კერძო საწარმოში, რომლის საქმიანობა დაკავშირებული იქნება

ლამინი...

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოვლა და კვება

კოლეჯი განთიადი

პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე „მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოვლა და კვება“ სწავლა შეუძლია სრული ზოგადი განათლების მქონე დაინტერესებულ პირს, რომელსაც აქვს სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ ორ...

ტიპი
ფართო სფერო
  • ბიზნესი, ადმინისტრირება და სამართალი (0)
  • განათლება (0)
  • ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა (0)
  • ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები (0)
  • მომსახურებები (0)
  • სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია (0)
  • სოციალური მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია (0)
  • ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები (0)
  • ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა (0)